Obxectivos do título

Este curso pretende ser unha ampla introdución sobre o estado actual das técnicas de ciberseguridade aplicadas nas plantas industriais (OT). Os coñecementos teóricos impartidos neste
curso levarán á práctica utilizando ferramentas e tecnoloxías de diversos fabricantes (FORTINET, MICROSOFT, NOZOMI NETWORKS e SIEMENS entre as máis destacadas). O obxectivo final
deste curso é proporcionar ao profesional deste sector coñecementos prácticos, actualizados e eficaces sobre algunhas das solucións actuais do comprado da ciberseguridade industrial no campo do control, operación e comunicación de procesos industriais.

 

Competencias

CE01 – Coñecer os conceptos, principios e ferramentas propios dos máis modernos sistemas de fabricación industrial baseados na Industria 4.0.

CE02 – Coñecer o rol da ciberseguridade industrial nas fábricas do futuro.

CE03 – Coñecer os principais sistemas de control utilizados para a automatización das plantas de fabricación industrial.

CE04 – Capacidade para deseñar e proxectar sistemas de produción automatizados.

CE05 – Coñecer os principais conxuntos de boas prácticas para o deseño ciberseguro dos sistemas de control.

CE06 – Coñecer os conceptos, principios e ferramentas da norma ISA/ IEC 62443.

CE07 – Capacidade para integrar a ciberseguridade industrial nun plan integral.

CE08 – Coñecer o funcionamento das redes industriais baseadas en ethernet.

CE09 – Capacidade para desenvolver unha rede cibersegura para a fábrica.

CE10 – Capacidade para configurar e xestionar equipos da familia Scalance de Siemens.

CE11 – Coñecer os conceptos e ferramentas que outorga a virtualización de sistemas nunha contorna industrial.

CE12 – Capacidade para configurar e xestionar contornas virtuais de VMware.

CE13 – Coñecer os conceptos, principios e ferramentas para a monitoraxe dunha infraestrutura de control industrial.

CE14 – Capacidade para configurar e xestionar unha contorna de monitoraxe completo con Zabbix.

CE15 – Coñecer os conceptos, principios e ferramentas que proporcionan os firewalls de nova xeración (NGFW).

CE16 – Capacidade para configurar e xestionar equipos da familia Fortigate de Fortinet.

CE17 – Coñecer os conceptos, principios e ferramentas que proporcionan os sistemas de detección de intrusións (IDS) para contornas industriais.

CE18 – Capacidade para configurar e xestionar equipos da familia Scada Guardian de Nozomi Networks.

CE19 – Coñecer os conceptos, principios e ferramentas que proporcionan os sistemas de xestión de eventos e información de seguridade (SIEM) en contornas industriais.

CE20 – Capacidade para configurar unha ferramenta SIEM comercial.

CE21 – Coñecer como aplicar os coñecementos aprendidos nun caso práctico similar a un real.