A docencia impartirase de forma non presencial, en formato síncrono (no horario e rango de datas indicado) mediante as plataformas de teledocencia (Campus Remoto e Moovi) da Universidade de Vigo.

  • Venres, de 16.00 h a 21.00 h
  • Sábados, de 9.00 h a 14.00 h

Data inicio curso:
Venrnes, 30 de setembro de 2022

Data fin curso:
Sábado, 29 de xullo de 2023