Denominación Especialista en Ciberseguridade Industrial
Ámbito de coñecemento Tecnolóxico
Centro responsable do título Escola Aberta de Formación Permanente
Modalidade de ensino Virtual
Periodicidade da oferta Anual
Prazas de novo ingreso ofertadas 30 prazas
Nº de créditos ECTS 33 ECTS
Lenguas de impartición Castellano
Coordinación do título José Ignacio Armesto Quiroga
Memoria vixente do título Memoria do título e Folleto do título