Materia Carácter ECTS
Introdución á Industria 4.0 Obrigatoria 1
Introdución aos sistemas de control industrial Obrigatoria 2
Cumprimento e xestión da ciberseguridade industrial Obrigatoria 6
Redes Industriais (Familia SCALANCE de SIEMENS) Obrigatoria 5
Virtualización en arquitecturas de control industrial (Familia VSPHERE de VMWARE) Obrigatoria 4
Sistemas de supervisión (Solucións ZABBIX) Obrigatoria 4
Firewalls de nova xeración (Familia FORTIGATE de FORTINET) Obrigatoria 3
Sistemas de detección de intrusións (Familia SCADA GUARDIAN de NOZOMI NETWORKS) Obrigatoria 3
Sistemas de xestión de eventos e información de seguridade (Solucións MICROSOFT AZURE SENTINEL) Obrigatoria 2
Traballo final de curso Obrigatoria 3