Todas as probas e/ou entrega de traballos realizaranse de modo virtual mediante as plataformas Campus Remoto e/ou Moovi.

Primeira oportunidade

Entrega de Traballos (Plataforma Moovi)
Data límite (Módulos T01 a T04): 10 de marzo de 2023
Data límite (Módulos T05 a T09): 30 de xuño de 2023
Probas Teóricas (Campus Remoto e/ou Moovi)
Módulos T01 a T04: 15, 16, 17 e 18 de marzo de 2023
Módulos T05 a T09: 5, 6, 7 e 8 de xullo de 2023
Traballos fin de curso (Campus Remoto e/ou Moovi)
27 e 28 de xullo de 2023

Segunda oportunidade

Entrega de Traballos (Plataforma Moovi)
Data límite (Módulos T01 a T09): 16 de xullo de 2023
Probas Teóricas (Campus Remoto e/ou Moovi)
Módulos T01 a T09: 19, 20, 21 e 22 de xullo de 2023
Traballos fin de curso (Campus Remoto e/ou Moovi)
4 e 5 de setembro de 2023